Sở Công Thương tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2018

28/03/2018 | 00:00:00

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội. Cùng với những biến đổi đa dạng của xu thế tiêu dùng trong xã hội hiện đại, hệ thống pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng đã từng bước đi vào cuộc sống, xác lập được sự ổn định trong mối quan hệ giữa người tiêu dùng với các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng trên thị trường năm 2011 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 15/3 là Ngày Quyền tiêu dùng Việt Nam, Bộ Công Thương đã tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nâng cao trách nhiệm của mình trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt các tổ chức xã hội Quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan truyền thông, cơ quan báo chí tích cực chủ động trong công tác truyền thông, từ đó nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện các chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 27/KH-SCT ngày 29/01/2018 của Sở Công Thương về việc triển khai chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

 Sở Công Thương tổ chức  treo 75 băng ron tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” với các khẩu hiệu do Bộ Công Thương phát động “ Kinh doanh lành mạnh -  Tiêu dùng bền vững”  tại các vị trí tại 14 huyện, thị xã mỗi huyện, thị xã 04 băng ron: ron (01 băng ron treo tại Cổng chợ trung tâm, 03 băng ron treo tại Trục đường chính trung tâm các huyện, thị xã).

Riêng tại thành phố Rạch Giá treo 19 băng ron tại các điểm: Siêu thị Coop Mart Rạch Sỏi; Siêu thị CoopMart Rạch Giá; Siêu thị CitiMart; Siêu thị MM Mega Market Rạch Giá; Siêu thị Nguyễn Kim; Siêu thị Chợ Lớn; Trung tâm thương mại Vincon Plaza; Chợ 30/4; Chợ Rạch Sỏi; Chợ Bắc Sơn; Chợ Vĩnh Thanh 2; Chợ Vĩnh Bảo; Đầu đường cầu Công viên Nguyễn Trung Trực; Đường Lạc Hồng; Đường Trần Quang Khải; Đường Phan Thị Ràng; Sở Công Thương và 02 băng ron ngang lộ.

Để tăng cường công tác bảo vệ người tiêu dùng. Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Công thương đã tuyên truyền chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng kêu gọi các doanh nghiệp thực thi đúng, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ Quyền người tiêu dùng, cam kết môi trường kinh doanh lành mạnh, bỉnh đẳng, lấy người tiêu dùng là thước đo cho sự phát triển thị trường, góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện trong suốt tháng 03 năm 2018. Trọng tâm đến với 08 nội dung cơ bản của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như được cung cấp thông tin, xuất xứ hàng hóa đảm bảo quyền lợi ích khi tham gia giao dịch.

          Bà Dương Mộng Thu, Chủ tịch Hội bảo vệ Người tiêu dùng Kiên Giang cho biết: xem trọng công tác tuyên truyền trọng tâm để hội người tiêu dùng cung cấp những thông tin những kiến thức mới cho người tiêu dùng, để người tiêu dùng tự bảo vệ mình hoặc cho người thân của mình.

Tại tỉnh Kiên Giang việc tổ chức các hoạt động ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 được Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhằm tăng cường công tác bảo vệ người tiêu dùng. Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kiên Giang phối hợp Sở Công Thương kêu gọi doanh nghiệp thực thi đúng tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và quyền của người tiêu dùng trong các môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng lấy người tiêu dùng là thước đo cho sự phát triển thị trường góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và cả tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao trách nhiệm khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2018 với chủ đề “ Kinh doanh lành mạnh -  Tiêu dùng bền vững”  do Bộ Công Thương chọn không chỉ khẳng định vị trí vai trò quan trọng của doanh nghiệp với công tác bảo vệ Quyền người tiêu dùng kêu gọi doanh nghiệp thực thi đúng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn là cam kết từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh có sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng lấy người tiêu dùng làm thước đo của sự phát triển thị trường.

Hưởng ứng Hệ thống siêu thị trên địa bàn Rạch Giá luôn chú trọng nhằm nhất là nguồn lương thực thực phẩm phải đảm bảo theo chất lượng Việt Gat, tất cả hàng hóa đều có xuất xứ rõ ràng, chính hãng đảm bảo chất lượng, an toàn với người tiêu dùng. Đồng thời niêm yết rõ ràng các thông tin liên quan đến sản phẩm hàng hóa.

Ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Siêu thị Coop Mart Rạch Giá cho biết: Phía siêu thị Coop Mar Rạch Giá luôn luôn lựa chọn những nhà cung cấp hàng hóa có tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó siêu thị Coop Mar thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi để đem lại giá trị cho người tiêu dùng.

Ngày bảo vệ quyền tiêu dùng không đơn thuần chỉ là bảo vệ quyền lợi trên các mặt hàng sản phẩm phục vụ đời sống mà quan trọng nhất là người tiêu dùng an toàn tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia giao dịch.

Bà Trần Mỹ Nga,  thị trấn thứ 11 huyện An Minh đến mua sắm tại siêu thị Co.op Rạch Sỏi cho biết: đều quan tâm lớn nhất của bà là sức khỏe trong gia đình, nên bà lụa chọn mua hàng hóa những sản phẩm  ở siêu thị có xuất xứ rõ ràng, giá niệm yết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Đó cũng là cơ sở để các ngành chức năng, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo sự phát triển lành mạnh trong khâu lưu thông hàng hóa.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018