Sở Công Thương kiểm tra 24 cơ sở hoạt động kinh doanh, sử dụng tiền chất, hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh

29/12/2017 | 00:00:00

Hiện nay có trên 30 loại tiền chất, hóa chất được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, nếu bị làm dụng các tiền chất này sẽ trở thành thuốc kích thích cực mạnh có hại cho sức khỏe con người. Hoạt động kinh doanh hóa chất và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu là nhỏ lẻ, chỉ có 1 cơ sở chuyên kinh doanh hóa chất, tiền chất; Việc kinh doanh mua bán thường chung với các mặt hàng tiêu dùng khác như đồ sắt, nước sơn, dầu trong, composite, mua bán thức ăn nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản... chưa có cơ sở nào chuyên doanh hóa chất, tiền chất có quy mô lớn.

 Để tăng cường cho quản lý, kinh doanh, sử dụng, hóa chất. Sở Công Thương Kiên Giang đã triển khai việc thực hiện các quy định pháp luật đồi với các cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất, tiền chất trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 271/QĐ-SCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất, tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp và Kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được phê duyệt.

Đoàn Kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại 24 cở sở  theo danh sách đã được khảo sát chủ yếu tập trung kiểm tra trên các địa bàn trọng điểm và các huyện biên giới như: Thị xã Hà Tiên, các huyện: Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất, Châu Thành và Thành phố Rạch Giá. Tại thời điểm kiểm tra 24 cơ sở kinh doanh hóa chất, tiền chất trong lĩnh cực công nghiệp đều vi phạm quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động hóa chất.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại các cơ sở về thực hiện quy định về hồ sơ pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất đối với các loại hóa chất, tiền chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất  đối với hóa chất, tiền chất thuộc danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; Các hóa đơn, chứng từ mua bán hóa chất, tiền chất; Hồ sơ theo dõi việc xuất, nhập, tồn. Văn bằng tốt nghiệp chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất; Giấy chứng  nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất, người trực tiếp kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản hóa chất; Địa điểm, bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng; Kết cấu, bố trí công trình; Các thiết bị, phương tiện an toàn; Thực hiện ghi nhãn hoá chất, tiền chất…

Qua kiểm tra tại 24 cơ sở có kinh doanh hóa chất, tiền chất tại thời điểm kiểm tra thì có 10 cơ sở có đăng ký ngành nghề kinh doanh hóa chất theo quy định, 14 cơ sở không đăng ký ngành nghề kinh doanh hóa chất; có 09 cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, 15 cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Trong đó có 03 cơ sở xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với hóa chất, tiền chất thuộc danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và 21 cơ sở chưa xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với hóa chất, tiền chất thuộc danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Việc thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ, sổ sách liên quan đến việc mua, bán, bảo quản tiền chất: các cơ sở chỉ xuất trình được hóa đơn mua hóa chất, tiền chất và chỉ có 01 cơ sở lập sổ sách theo dõi nhập, xuất, mua, bán, tiền chất theo quy định.

Bên cạnh các cơ sở thực hiện tốt về quy định tiền chất, hóa chất, tuy nhiên còn các cơ sở chưa thực hiện tốt như: có 2 cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật trong kinh doanh hóa chất theo quy định, 15 cơ sở còn lại hoạt động kinh doanh hóa chất, tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp người phụ trách an toàn không có chuyên môn phù hợp, 13 cơ sở kinh doanh hóa chất chưa tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. 18 cơ sở chưa thực hiện ghi nhãn  mua, bán hóa chất, tiền chất còn mang tính tự phát, chưa có kế hoạch kinh doanh, sử dụng cụ thể, chưa đi vào nề nếp, chưa thực hiện đúng các yêu cầu về hồ sơ pháp lý cũng như điều kiện về con người và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh hóa chất, tiền chất.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra thống nhất nhắc nhỡ các cơ sở và buộc các cơ sở cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất; tiến hành lập các hồ sơ thủ tục đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, tiền chất theo quy định hiện hành.

  

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018