Sở Công Thương khai giảng lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất và kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

23/11/2017 | 00:00:00

Sáng ngày 18 tháng 11, Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất và kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Lớp huấn luyện có trên 60 học viên, qua 2 ngày huấn luyện các học viên được tiếp thu các nội dung: Về văn bản pháp luật quản lý hóa chất như: Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007, Nghị định 90/2009NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất; Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 108/2008/NĐ-CP, ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất ảnh hưởng của hóa chất; Thông tư 04/2012/TT-BCT, ngày 13 tháng 02 năm 2012 quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất; Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp... An toàn khi tiếp xúc hóa chất, tác hại hóa chất đối với sức khỏe của con người, nhận dạng tất cả các hóa chất đang sử dụng, an toàn trong quản lý và sử dụng, thủ tục vận chuyển an toàn những nguy cơ cháy nỗ hóa chất, các biện pháp phòng ngừa hóa chất.

Sở Công Thương khai giảng lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất và kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Qua lớp tập huấn trang bị cho các học viên các kiến thức, kỹ năng, nhận dạng tất cả các hóa chất đang sử dụng và quy trình ứng phó sự cố xảy ra.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018