Sở Công Thương kêu gọi cán bộ công chức viện chức ngành tham gia hưởng ứng Giờ trái đất 2017

20/03/2017 | 00:00:00

Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Giờ trái đất Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Sự kiện Giờ Trái đất năm 2017 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2017.

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại công văn số 291/UBND-KTTH ngày 03/3/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương kêu gọi toàn thể CBCCVC và người lao động trong ngành công thương của tỉnh cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 bằng cách cùng tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa với thông điệp năm nay là “TẮT ĐÈN BẬT TƯƠNG LAI” và tham gia tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Chiến dịch từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2017.

Sở Công Thương kêu gọi cán bộ công chức viện chức ngành  tham gia hưởng ứng Giờ trái đất 2017

Bên cạnh đó, Sở Công Thương kêu gọi các cá nhân có tham gia cộng đồng mạng trong ngành Công Thương hãy cùng hưởng ứng bằng cách chia sẻ các đoạn phim (video clip) tuyên truyền, các tin bài đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo…) có thông tin hữu ích của chương trình để tạo hiệu ứng truyền thông nhanh và hiệu quả hơn cho chương trình. Đồng thời tham khảo thông tin, tài liệu tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 tại Trang thông tin điện tử chính thức của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả http://tietkiemnangluong.com.vn/ hoặc chuyên trang http://giotraidat.vn/ . Tham khảo thông tin cập nhật về các hoạt động Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 tại Fanpage https://www.facebook.com/earthhourvn.


Sơn Tùng

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018