BAN GIÁM KHẢO HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH CHẤM ĐIỂM 74 SẢN PHẨM ĐẠT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH LẦN IV/ 2017

02/11/2017 | 00:00:00

Căn cứ Quyết định 126/QĐ-HĐ ngày 06 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng Bình chọn SPCNNTTB tỉnh Kiên Giang lần thứ IV năm 2017, về việc thành lập Ban giám khảo bình chọn SPCNNTTB tỉnh Kiên Giang lần thứ IV năm 2017.

Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Ban Giám Khảo dựa trên các tiêu chí theo thang điểm của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương ban hành, quy định Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Ban giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh lần IV/2017 chấm điểm 95 sản phẩm tham dự CNNTTB cấp tỉnh lần IV/2017. Trên cơ sở kết quả lực chọn, chấm điểm đã thống nhất 74 sản phẩm đạt SPCNNTTB cấp tình lần IV/2017, trong đó: 6 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 42 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy, hải sản và thực phẩm; 15 sản phẩm nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và 11 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác.

BAN GIÁM KHẢO HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH CHẤM ĐIỂM 74 SẢN PHẨM ĐẠT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH LẦN IV/ 2017

Các sản phẩm đạt SPCNNTTB cấp tình lần IV/2017 đề nghị Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh  xem xét công nhận trình UBNd tỉnh phê duyệt kết quả bình chọn sẽ được trao giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen vào dịp truyền hình trực tiếp trên đài PTTH KG sắp tới./.

Sơn Tùng
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018