Sở Công Thương 6 tháng đầu năm 2017 Tiếp nhận và trả kết quả 400 hồ sơ kinh doanh có điều kiện

15/06/2017 | 00:00:00

Tổ một cửa tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 : từ khâu tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xử lý và trình ký đều được giải quyết nhanh chóng, không tồn đọng.

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong 6 tháng đầu năm  là 400/377 hồ sơ (còn 23 hồ sơ chưa đến hạn trả), ở 17 thủ tục hanh chính thuộc 08 lĩnh vực chủ yếu ở các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, cấp giấp phép hoạt động điện lực, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp…), xúc tiến thương mại (tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, thực hiện khuyến mại …), hóa chất, an toàn thực phẩm, lưu thông hàng hóa trong nước.

Đơn vị đã đưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://sct.kiengiang.gov.vn (cung cấp dịch vụ ở mức độ 1,2)  và niêm yết tại trụ sở cơ quan.

Trong hoạt động quản lý, đơn vị bước đầu thực hiện việc gửi – nhận văn bản theo Công văn 444/UBND-HCTC của UBND tỉnh về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Tiếp tục sử dụng Trang Hồ sơ công việc (đề án 112), ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử của VNPT, sử dụng hộp thư công vụ sct@kiengiang.gov.vn ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc của công chức, viên chức Sở.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018