Ngành Công Thương tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ 09 tháng năm 2017

29/09/2017 | 00:00:00

Chín tháng năm 2017, nhìn chung mức sản xuất sản phẩm công nghiệp đạt khá so với cùng kỳ năm trước, trong đó có mặt hàng mới như giày da, gỗ MDF. Hoạt động thương mại tiếp tục ổn định; thị trường hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp. Kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước là do có một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại triển khai, thực hiện tốt. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Chỉ số phát triển công nghiệp 09 tháng đầu năm tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 9 tháng ước đạt 27.678,32 tỷ đồng, bằng 65,15% kế hoạch và tăng 8,31% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành khai khoáng đạt 357,67 tỷ đồng, tăng 4,27%; ngành công nghiệp chế biến đạt 26.290,51 tỷ đồng, tăng 8,40%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt đạt 859,79 tỷ đồng, tăng 6,97% và ngành cung cấp nước đạt 170,37 tỷ đồng, tăng 9,90% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,59% so với tháng trước và tăng 3,82% so với tháng 12 năm trước, trong đó: Nhóm lương thực tăng 2,78%; nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 10,29%; nhóm thuốc, dịch vụ y tế tăng 50,38%... so với tháng 12 năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 62.003,98 tỷ đồng, bằng 74,26% kế hoạch và tăng 16,08% so với cùng kỳ, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,22%; doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 36,28%; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 19,76% và doanh thu dịch vụ khác tăng 22,86% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 357,63 triệu USD, bằng 89,40% kế hoạch và tăng 38,63% so với cùng kỳ, trong đó: Hàng nông sản giảm 9,89%; hàng hải sản tăng 54,97% và hàng hoá khác tăng 29,77% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 51,98 triệu USD, đạt 103,96% kế hoạch và tăng 37,63% so với cùng kỳ.

Ngành Công Thương tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ 09 tháng năm 2017
Để thực hiện các chỉ tiêu đạt hiệu quả cao năm 2017, Sở đề ra các giải pháp thực hiện trong quý IV như sau: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 của Bộ Công Thương và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trình phê duyệt dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025; dự án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030. Triển khai lập Đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần IV năm 2017. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020. Triển khai Chương trình bình ổn giá thị trường những tháng cuối năm 2017 và Tết nguyên đán 2018. Tăng cường thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến cuối năm 2017; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực canh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Dương Thành Nhân
  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018