Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018

05/02/2018 | 00:00:00

Ngày 30/1, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2018 nhằm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu năm 2017, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghí có đ/c Ngô Công Tước – Giám đốc Sở Công Thương, cùng các đ/c trong Ban lãnh Sở, lãnh đạo các phòng, ban, Trung tâm khuyến công & TVPTCN và công chức, viên chức, người lao động Sở.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết hoạt động của ngành Công Thương năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018, báo cáo hoạt động công đoàn năm 2017 và kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2017, báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2017 và kế hoạch năm 2018, báo cáo công khai tài chính năm 2017, thông qua bổ sung một số nội dung mới quy chế chi tiêu nội bộ của khối Văn phòng Sở năm 2018; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua ngành Công Thương năm 2018 giữa Chủ tịch công đoàn với Giám đốc Sở.

 Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã sôi nổi tham gia trao đổi, thảo luận góp ý một số nội dung như: góp ý vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ khối Văn phòng Sở, phương hướng hoạt động cơ quan năm 2018, nhằm tiết kiệm chi hành chính, khoán văn phòng phẩm nhằm tăng thu nhập CB-CC-VC Sở.

Hội nghị tiến hành bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 5 thành viên. Bên cạnh đó, tiến hành ký kết các giao ước thi đua năm 2018 giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chủ tịch công đoàn thông qua Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm 2018 và 100% CB-CC-VC biểu quyết đồng ý.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018


Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018Tại Hội nghị đồng chí Ngô Công Tước - Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Sở đã đạt được trong năm qua, trọng tâm là chỉ tiêu xuất khẩu vượt kế hoạch, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2018, với nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương cần tập trung làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà giải pháp đã đặt ra; Góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2018.
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018
Dịp này Công đoàn Sở Công Thương tặng giấy khen cho một số cá nhân, tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018