Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017

26/01/2017 | 00:00:00

Ngày 24/1, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2017 nhằm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu năm 2016, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghí có đ/c Ngô Công Tước – Giám đốc Sở Công Thương, cùng các đ/c trong Ban lãnh Sở, lãnh đạo các phòng, ban, Trung tâm khuyến công & TVPTCN và 79 công chức, viên chức Sở.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết hoạt động của ngành Công Thương năm 2016, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017, báo cáo hoạt động công đoàn năm 2016 và kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2017, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2016, báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2016 và kế hoạch năm 2017, báo cáo công khai tài chính năm 2016, thông qua bổ sung một số nội dung mới quy chế chi tiêu nội bộ của khối Văn phòng Sở năm 2017; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua ngành Công Thương năm 2017 giữa Chủ tịch công đoàn với Giám đốc Sở.

 Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã sôi nổi tham gia trao đổi, thảo luận góp ý một số nội dung như: góp ý vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ khối Văn phòng Sở, phương hướng hoạt động cơ quan năm 2017, nhằm tiết kiệm chi hành chính, khoán văn phòng phẩm...nhằm tăng thu nhập CB-CC-VC Sở.

 Hội nghị cũng tiến hành ký kết các giao ước thi đua năm 2017 giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chủ tịch công đoàn thông qua Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm 2017 và 100% CB-CC-VC biểu quyết đồng ý.

Tại Hội nghị đồng chí Ngô Công Tước - Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Sở đã đạt được trong năm qua, tìm ra nguyên nhân không đạt chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2017, với nhiều nhiệm vụ mới và khó khăn, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Công thương cần tập trung làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, hoạt động các phòng, đơn vị, nâng cao hiệu quả trong công tác; Đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể… Góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2017.

Dịp này Sở Công Thương tặng giấy khen cho một số cá nhân, tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017

Sơn Tùng

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018