Giá một số mặt hàng trọng yếu trong tỉnh từ ngày 21/3/2018 đến ngày 31/3/2018

05/04/2018 | 00:00:00

Lương thực: Giá lúa dài trong tỉnh giảm 200 đ/kg so với kỳ trước. Giá lúa tươi thường (IR50404) ổn định 5.400-5.500 đ/kg; lúa hạt dài giảm 200 đ/kg (còn 5.600-5.700 đ/kg). Giá lúa khô thường (IR50404) ổn định 6.100-6.400 đ/kg; lúa dài khô ổn định 6.600-6.700 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm 100 đ/kg so với kỳ trước, loại I làm ra gạo 5% tấm còn 7.800-7.900 đ/kg, loại II làm ra gạo 25% tấm 7.600-7.800 đ/kg, tùy chất lượng. Hiện, vụ Đông Xuân 2017-2018, đã thu hoạch được 172.990 ha, đạt 59,66% so diện tích gieo trồng, năng suất bình quân ước đạt 7,05 tấn/ha. Lúa vụ 3 đã thu hoạch được 3.053 ha, năng suất bình quân ước đạt 6,10 tấn/ha. Vụ Hè Thu sớm 2018: Đã gieo trồng được 30.358 ha.

T

hực phẩm: Giá nhiều loại thực phẩm tươi sống có xu hướng ổn định so với kỳ trước. Thịt vịt ta làm sẵn nguyên con 65.000-70.000 đ/kg; cá Điêu Hồng 40.000-45.000 đ/kg; heo hơi 30.000-32.000 đ/kg; thịt heo đùi 65.000-70.000 đ/kg; đường 14.000-21.000 đ/kg; thịt gà ta làm sẵn nguyên con 110.000-115.000 đ/kg; cá lóc 45.000-50.000 đ/kg; thịt bò đùi giảm 5.000 đ/kg (còn 210.000-220.000 đ/kg); trứng vịt giảm 2.000 đ/chục (còn 22.000-24.000 đ/chục). Riêng, tôm sú nguyên liệu giảm 5.000 đ/kg (còn 225.000 đ/kg). 

N

hiên liệu: Giá xăng dầu ổn định so với kỳ trước, cụ thể: Giá xăng Ron A95 là 20.370 đ/lít; xăng E5 là 18.700 đ/lít; dầu diezel (DO) 16.070 đ/lít; dầu lửa (KO) ổn định 14.850 đ/lít. Giá gas đốt các loại ổn định so với kỳ trước (ở mức 315.000-345.000 đ/bình 12-13 kg)./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018