Giá một số mặt hàng trọng yếu trong tỉnh từ ngày 01/12/2016 đến ngày 10/12/2016

15/12/2016 | 00:00:00

Lúa gạo: giá tăng 50-100 đồng/kg (đ/kg). Mười ngày qua, thị trường lúa trong tỉnh nhìn chung giá tăng nhẹ 50-100 đ/kg so với kỳ trước. Giá lúa tươi tại ruộng tăng 100 đ/kg (lên 4.500-5.100 đ/kg). Lúa loại I (hạt dài) 4.600-5.100 đ/kg, lúa loại II (thường IR50404) lên 4.500-4.650 đ/kg. Giá lúa khô tăng 100 đ/kg (lên 5.200-6.000 đ/kg), lúa khô loại thường (IR50404) 5.200-5.500 đ/kg, lúa dài khô 5.700-6.000 đ/kg, tùy chất lượng.

Giá gạo nguyên liệu tăng 50 đ/kg (lên 6.450-6.750 đ/kg) so với kỳ trước. Loại I làm ra gạo 5% tấm 6.650-6.750 đ/kg, loại II làm ra gạo 25% tấm 6.450-6.550 đ/kg, tùy chất lượng. Giá gạo thành phẩm xuất khẩu không bao bì tại mạn ổn định 7.000-7.500 đ/kg, cụ thể như sau: giá gạo 5% tấm 7.400-7.500 đ/kg, gạo 15% tấm 7.150-7.250 đ/kg, gạo 25% tấm 7.000-7.100 đ/kg, tùy chất lượng.

 Thực phẩm tươi sống: Giá nhiều loại thực phẩm tươi sống tương đối ổn định so với kỳ trước. Cụ thể, thịt heo đùi 75.000-80.000 đ/kg; thịt bò 210.000-220.000 đ/kg; cá Điêu hồng 40.000-45.000 đ/kg; Đường ăn 16.000-20.000 đ/kg; tôm sú nguyên liệu loại 30 con/kg 190.000-195.000 đ/kg; vịt làm sẵn nguyên con tăng 5.000 đ/kg (lên 60.000-65.000 đ/kg); cá lóc 45.000-50.000 đ/kg. Riêng, heo hơi giảm 500-1.000 đ/kg (còn 38.000-39.000 đ/kg); thịt gà làm sẵn nguyên con giảm 5.000 đ/kg (còn 110.000-115.000 đ/kg; trứng vịt lạt tăng 3.000 đ/chục (còn 23.000-26.000 đ/chục) so với kỳ trước.

Nhiên liệu: Giá xăng dầu các loại tăng 170-310 đ/lít so với kỳ trước. Xăng Ron 95 lên 17.710 đ/lít; xăng Ron 92 lên 17.000 đồng/lít; dầu lửa 11.420 đồng/lít; dầu DO là 12.920 đ/lít. Gas đốt các loại giảm 2.500-3.000 đ/bình 12-13 kg (còn 290.500-332.000 đ/bình 12-13 kg so với kỳ trước./.

D.T.Nhân
      

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018