Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

12/07/2016 | 00:00:00

Sáng 6/7/2016, Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, quần chúng, công chức, viên chức Sở. Đồng chí Lê Thị Nhứt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị

  Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên, quần chúng, công chức, viên chức Sở được nghe băng ghi hình của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, nêu bật những thành tựu mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong thời gian qua cũng như thẳng thắn nêu lên những hạn chế, khuyết điểm. Thông qua xem clip truyền hình phát lại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của  Đảng

          Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên, công chức nắm được những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Từ đó, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của các tập thể và cá nhân để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. 

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Nhứt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, quần chúng, công chức, viên chức cơ quan viết bản thu hoạch về nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những vấn đề mới trong Nghị quyết, liên hệ thực tiễn của đơn vị và chức trách nhiệm vụ cá nhân. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của các nhân.

Sơn Tùng

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018