Đại hội Chi bộ Quản Lý Công thương Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2017 -2020

16/05/2017 | 00:00:00

Căn cứ kế hoạch số 51 – KH/ĐUK ngày 9/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, ngày 09/05/2017, Chi bộ Quản lý Công thương Sở Công Thương đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Về tham dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí: Đ/c Ngô Công Tước – Bí thư Đảng bộ Sở Công Thương, Các đ/c Bí thư chi bộ khối cơ quan, đại diện Công đoàn – Đoàn Thanh niên, cùng với sự tham gia của toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Quản lý Công thương.

Qua 2 năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy Sở Công Thương về cơ bản Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả tốt như: Thực hiện chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đa số đảng viên Chi bộ đã thể hiện được sự quyết tâm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ:

Về Kế hoạch – Tài chính: Xây dựng kế hoạch hành động của ngành Công Thương tỉnh Kiên Giang thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng E5, E10; Chương trình 20-CTr/TU ngày 06/02/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Triển khai các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2015. Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan đóng góp việc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.

Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh: điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trình UBND tỉnh phê duyệt; Chương trình 272/CTr-UBND ngày 13/7/2016 của UBND về phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 20-CTr/TU ngày 06-02-2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đại hội Chi bộ Quản Lý Công thương  Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2017 -2020

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025.

Về công nghiệp: Sản xuất công nghiệp nhìn chung có bước phát triển. Ngoài các ngành công nghiệp truyền thống như sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, chế biến nông, thủy sản còn có một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như: sản xuất bia, da giày, chế biến gỗ, may mặc... tốc độ tăng bình quân về giá trị sản xuất công nghiệp cả giai đoạn 2015-2016 đạt 11,43%/năm, quý I năm 2017 đạt 8.127,07 tỷ đồng, bằng 19,13% kế hoạch và tăng 6,53% so với cùng kỳ.

Về thương mại: Nội thương: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015- 2016 tăng 14,65%/năm, quý I năm 2017 đạt 21.025,73 tỷ đồng, bằng 25,18% kế hoạch và tăng 19,85% so với cùng kỳ. Thị trường trong tỉnh cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh; nhiều cửa hàng, siêu thị mới được đưa vào sử dụng nhất là ở thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được triển khai hàng năm, góp phần tăng sức mua và khuyến khích sử dụng hàng sản xuất trong nước, tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp – nông nghiệp.

Thương mại biên giới: hoạt động thương mại biên giới thời gian qua tuy có tăng trưởng nhưng chưa sôi động, nguyên nhân là do công tác triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết các hạng mục công trình trong các khu kính tế cửa khẩu còn chậm, hành lang pháp lý hai bên Việt Nam và Campuchia đang hoàn thiện, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại biên mậu tăng trưởng bình quân 6,16%/năm giai đoạn 2015-2016, quý I năm 2017 đạt 32,547 triệu USD bằng 29,59% kế hoạch và tăng 11,64% so với cùng kỳ.

Về xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu: giai đoạn 2015 - 2016 đều giảm qua các năm (tăng trưởng bình quân -11,56%/năm), quý I năm 2017 đạt 77,88 triệu USD, bằng 19,47% kế hoạch và giảm 19,9% so với cùng kỳ. Từ năm 2015 đến quý I 2017 cấp  được 652 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất khẩu (được sự ủy quyền của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ), phần nào đã giúp được các doanh nghiệp tiết kiệm về thời gian củng như chi phí trong hoạt động xuất khẩu; Kim ngạch nhập khẩu: giai đoạn 2015-2016 tăng bình quân 26,61%/năm, quý I năm 2017 đạt 17,15 triệu USD, bằng 34,30% kế hoạch và tăng 115% so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp chủ yếu là các nguyên vật liệu để sản xuất như: thạch cao, giấy krapf, tư liệu sản xuất, tàu cao tốc ....Về Hội nhập kinh tế quốc tế : Đề xuất với lãnh đạo mở 07 lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với 663 học viên tham gia.

Công tác phát triển đảng viên được chi bộ luôn quan tâm, trong nhiệm kỳ đã phát thẻ đảng cho 03 đồng chí, phát triển được 01 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ đến thời điểm hiện tại là 18 đ/c. Hiện nay Chi bộ 21 đồng chí (trong đó có 08 nữ) thuộc 04 phòng chuyên môn: Phòng Kế hoạch – Tài chính (06 đồng chí), Phòng Quản lý Công nghiệp (04 đồng chí), Phòng Quản lý Thương mại (06 đồng chí), Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu (04 đồng chí), 01 đồng chí trong Ban Giám đốc. Trình độ chuyên môn: 04 thạc sĩ (19,05%), 16 đại học (76,19%), 01 trung cấp (4,76%); Trình độ quản lý nhà nước: 06 chuyên viên chính (28,57%), 14 chuyên viên (66,67%), 01 cán sự (4,76%). Trong nhiệm kỳ cử: 01 đồng chí học lớp cao cấp chính trị, 01 đồng chí tham gia học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính và nhiều CBCC tham gia các buổi hội thảo, tập huấn. Từ đó, bộ máy tổ chức trong chi bộ được củng cố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; kết quả đánh giá công chức trong nhiệm kỳ qua 100% công chức đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội Chi bộ Quản Lý Công thương  Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2017 -2020

Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra. 

Tại đại hội, các đồng chí Đảng viên cũng đã có những đóng góp hết sức cụ thể và tâm huyết cho bản báo cáo. Đặc biệt, đại hội còn được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Công tước, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đến tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lâm Huỳnh Nhân – Trường phòng Quản lý Thương mại Sở được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Tô Thị Mỹ Dung – Phó phòng Kế hoạch – Tài Chính Sở được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Ngọc Chức Phó phòng Quản lý Công nghiệp là Chi ủy viên. 

Đại hội Chi bộ Quản Lý Công thương  Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2017 -2020

Với sự đoàn kết nhất trí cao của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, Đại hội Chi bộ Quản lý Công Thương đã kết thúc và thành công rực rỡ. Chi bộ Quản lý Công thương tra quyết tâm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020 đã đề ra.

Sơn Tùng
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018