Đại hội Chi bộ Khối Kỹ thuật Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2017 -2020

18/05/2017 | 00:00:00

Căn cứ kế hoạch số 51 – KH/ĐUK ngày 9/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, ngày 16/05/2017, Chi bộ Khối Kỹ thuật Sở Công Thương đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Về tham dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí: Đ/c Lâm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng bộ Sở Công Thương, Các đ/c Bí thư chi bộ khối cơ quan, đại diện Công đoàn – Đoàn Thanh niên, cùng với sự tham gia của toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Khối Kỹ thuật.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu đặt ra; hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối chi bộ thể hiện sự quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, công tác điều hành quản lý, phát huy vai trò tham mưu đề xuất, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các phong trào do tổ chức đoàn thể phát động với tinh thần trách nhiệm cao.

Chi bộ Khối kỹ thuật có 14 đảng viên (12 chính thức, 02 dự bị). Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã phát triển thêm 04 đảng viên mới, có 03 đảng viên chuyển sinh hoạt đi nơi khác, 01 đồng chí chuyển sinh hoạt đến. Đến nay, chi bộ có tổng cộng 16 đảng viên, trong đó, 14 chính thức, 02 dự bị.

Đại hội Chi bộ Khối Kỹ thuật  Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2017 -2020

 Đại hội Chi bộ Khối Kỹ thuật  Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2017 -2020
Về Quản lý điện năng :Tham mưu trình UBND tỉnh: triển khai lập “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035”; đề nghị Bộ Công Thương về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch Trung tâm điện lực Kiên Giang, Đường dây mạch 2 (220kV) cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đường dây 110 kV An Biên – Lại Sơn, Nhà máy điện từ rác thải Phú Quốc, các dự án cung cấp điện quốc gia cho các xã đảo vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh; thỏa thuận hướng tuyến các đường dây 110kV Vĩnh Thuận – Gò Quao, diện tích trạm 110kV An Biên để mở rộng ngăn lộ 110kV An Biên – Lại Sơn, hướng tuyến trên bờ đường ống dẫn khí Lô B; phê duyệt kế hoạch cung cấp điện hàng năm; chỉ đạo tăng cường sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hàng năm; báo cáo Bộ Công Thương về danh sách hộ sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm; Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn; phối hợp với Công ty Điện lực Kiên Giang theo dõi giám sát kết quả thực hiện tiết kiệm điện và các hoạt động truyền thông về tiết kiệm điện; xây dựng Kế hoạch 53/KH-UBND ngày 19/4/2016 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020; xây dựng Chương trình 377/CTr-UBND ngày 19/10/2016 về phát triển hạ tầng về điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung giai đoạn 2016-2020.

 Bên cạnh đó, tham mưu cho lãnh đạo Sở thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình điện lực; Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các công trình điện lực; Xác nhận sự phù hợp quy hoạch của “Dự án tái cấu trúc lưới điện huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang” và dự án thành phần “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang”; Báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư các công trình điện do Sở Công Thương làm chủ đầu tư; Thẩm định tiêu chí số 4 về điện của các xã xây dựng nông thôn mới.

Về Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh: Bằng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và vốn chương trình mục tiêu của Chính phủ giao cho Sở Công Thương làm chủ đầu tư quản lý triển khai thực hiện hàng năm, các dự án được triển khai kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.  

Các công trình thuộc kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn NSĐP: Năm 2015 và năm 2016 đã triển khai thi công 18 công trình, tất cả các công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, phê duyệt quyết toán hoàn thành và bàn giao tài sản cho ngành điện quản lý vận hành; với khối lượng đường dây trung thế thi công hoàn thành 34,317 km, đường dây hạ thế 74,558 km, trạm biến áp 9,708 kVA và 01 máy phát điện Diesel là 400kW. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành 65 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; tổng giá trị giải ngân 65 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch.

Các công trình theo NĐ 35/CP và NĐ 42/CP: Năm 2015 và năm 2016, nguồn vốn trung ương hỗ trợ địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (theo NĐ 35/CP và NĐ 42/CP), đã triển khai thi công hoàn thành và bàn giao cho ngành điện quản lý vận hành là 84 công trình, cấp điện cho 231 trạm bơm, 37 tổ hợp tác và 203 tổ hợp tác phục vụ cho 30.921 ha diện tích được bơm tát. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành 84,041/86,389 tỷ đồng, bằng 97,28% kế hoạch; tổng giá trị giải ngân 84,041/86,389 tỷ đồng, bằng 97,28% kế hoạch.

Về Công tác Kỹ thuật, an toàn kỹ thuật và môi trường: Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, an toàn trong khai thác mỏ, an toàn thực phẩm ngành công thương, phân bón vô cơ; Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp cho tổng số 205 doanh nghiệp có nhu cầu, tất cả đều đáp ứng về thời gian, đúng quy định; Tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 1.109 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xác nhận 51 hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ cho doanh nghiệp...

Mở các lớp tập huấn: an toàn vật liệu nổ công nghiệp, công tác lấy mẫu và bảo quản mẫu trong thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, công tác lấy mẫu trong thanh tra, kiểm tra phân bón, tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường chợ, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm; hỗ chợ xây dựng 05 bể xử lý nước thải sơ bộ cho các chợ trên địa bàn tỉnh; tham gia hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò mỏ, tham gia ý kiến Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình khai thác mỏ và tham gia Hội đồng định giá tài sản cùng các ngành liên quan, tất cả đều đảm bảo thời gian và đạt yêu cầu về chuyên môn theo quy định.

Phối hợp với thanh tra Sở và các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hóa chất, tiền chất ma túy trong lĩnh vực công nghiệp, an toàn thực phẩm, phân bón vô cơ...; Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Tại đại hội, các đồng chí Đảng viên cũng đã có những đóng góp hết sức cụ thể và tâm huyết cho bản báo cáo. Đặc biệt, đại hội còn được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Thành Hùng, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Công Thương đến tham dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra. 

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn – Trưởng phòng Quản lý Điện năng Sở được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Viện – Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Sở được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí  – La Thiếu Sơn Trưởng phòng An toàn - Kỹ thuật Sở là Chi ủy viên. 

Đại hội Chi bộ Khối Kỹ thuật  Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2017 -2020

Với sự đoàn kết nhất trí cao của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, Đại hội Chi bộ Khối Kỹ thuật đã kết thúc và thành công rực rỡ. Chi bộ Khối Kỹ thuật tra quyết tâm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020 đã đề ra.

Sơn Tùng
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018