Các chỉ tiêu được giao năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ

17/01/2018 | 00:00:00

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2018, Hội nghị Tổng kết ngành Công Thương năm 2017. Thực hiện phát triển ngành Công Thương năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu được giao năm 2017 đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước cả năm đạt 41.811,69 tỷ đồng, đạt 98,41% kế hoạch, tăng 8,10%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước cả năm đạt 84.083 tỷ đồng, đạt 100,70% kế hoạch, tăng 15,23%; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 470 triệu USD, đạt 117,50% kế hoạch, tăng 34,27% và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 98,6%.

Thị trường trong tỉnh cơ bản ổn định và phát triển; lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tăng sức mua và khuyến khích sử dụng hàng sản xuất trong nước, tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, năm 2018 ngành Công Thương sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, lưu thông hàng hóa và xuất khẩu. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án được UBND tỉnh giao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; thị trường trong tỉnh luôn ổn định, hàng hóa phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân, cụ thể như: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 45.644 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 95.500 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu đạt 520 triệu USD, tăng 10,64% so với cùng kỳ và tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,9%. Với một số giải pháp chủ yếu: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Triển khai, thực hiện Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030; Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 21/8/2017 về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. Hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu dự án đầu tư điện mặt trời, tiết kiệm năng lượng. Tổ chức tốt Kế hoạch bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 07/11/2017 của Bộ Công Thương, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển toàn diện với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh. Thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng thị trường đối với một số mặt hàng chủ lực có lợi thế, tăng tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao, hạn chế xuất thô. Tăng cường công tác quản lý thị trường; thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc nhóm hàng ngành Công Thương quản lý. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018