Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành công thương đều tăng trong tháng 5 năm 2018

04/06/2018 | 00:00:00

Trong tháng 5 năm 2018, tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Tình hình xuất khẩu gạo ngày càng khả quan, trong tháng 5 đã xuất khẩu được 53.370 tấn gạo với 27,58 triệu USD, tăng 39,69% về khối lượng và 31,27% về giá trị so với tháng trước. Ngoài ra, xuất khẩu giày da cũng mang lại kim ngạch 10 triệu USD góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu 21,52% so với tháng trước. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được tăng cường. Các phòng, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành công thương: Chỉ số phát triển công nghiệp tháng 5 tăng 5,69% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 5 ước đạt 3.681,73 tỷ đồng, tăng 5,73% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 7.074,48 tỷ đồng, tăng 1,80% so tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 53,68 triệu USD, tăng 21,52% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 8,5 triệu USD, tăng 16,93% so với tháng trước.

Nhằm đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại và xuất khẩu đạt chỉ tiêu giao, Sở đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018 như sau:

Lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về quy hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt để làm cơ sở hoàn thành dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025. Mở thầu và xét thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập quy hoạch phát triển điện năng lượng mặt trời. Triển khai ký kết phụ lục hợp đồng chuyển đổi chủ đầu tư, tham mưu các thủ tục quyết định lại chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kiên Giang. Chuẩn bị mở lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng. Tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam điều chỉnh vị trí Trạm 110 kV Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Triển khai thực hiện 05 đề án khuyến công năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt. Hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017, hoàn thành các hồ sơ tham gia sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 tại tỉnh Đồng Tháp. Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 10 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phát hành Hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu gói thầu Tổ chức Hội chợ Công nghiệp, Thương mại đồng bằng sông Cửu Long - Kiên Giang 2018. Tiếp tục thực hiện Đề án thuộc Chương trình Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phát triển thương mại điện tử năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục rà soát nắm tình hình xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp để báo cáo số liệu xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo kết quả hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để mở lớp hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018. Tổ chức cuộc thanh tra hành chính việc chấp hành quy định pháp luật trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, hàng giả đối với Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Chi cục Qủan lý thị trường Kiên Giang. Dự thảo văn bản sửa đổi quy định nâng bậc lương trước thời hạn của Sở; Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2018. Báo cáo rà soát thống kê lại các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018