Các Chi bộ Khối Sở Công Thương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2017 – 2020 thành công tốt đẹp

01/06/2017 | 00:00:00

Căn cứ kế hoạch số 51 – KH/ĐUK ngày 9/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, ngày 18/05/2017, Các Chi bộ Khối Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Đến ngày 13/5/2017 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương gồm gồm 4 Chi bộ: Chi bộ Văn Phòng – Thanh tra, Quản lý Công thương; Khối Kỹ thuật và Chi bộ Khuyến công đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 -2020 thành công tốt đẹp.

Đảng bộ Sở hiện có 4 Chi bộ trực thuộc gồm 55 đảng viên, trong đó 48 đảng viên chính thức và 7 đảng viên dự bị.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, tập trung và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại hội các chi bộ đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; giải pháp thực hiện tốt công việc đề ra, toàn diện về ngành Công thương, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành.

 Trọng tâm thảo luận về các giải pháp nhằm triển khai mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới, Đại hội các chi bộ đều thống nhất cần tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phương thức lãnh đạo để mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị; phát huy vai trò lãnh đạo quá trình thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng viên lần thứ II của Đảng bộ Sở Công Thương; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức; xây dựng chi bộ và chính quyền vững mạnh. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Công Thương trong sạch, vững mạnh, ổn định và phát triển.

Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng đảng vững mạnh, Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2017-2020, thay mặt các chi bộ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các Chi bộ Khối Sở Công Thương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2017 – 2020 thành công tốt đẹp

Các Chi bộ Khối Sở Công Thương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2017 – 2020 thành công tốt đẹp
Các Chi bộ Khối Sở Công Thương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2017 – 2020 thành công tốt đẹp
Các Chi bộ Khối Sở Công Thương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2017 – 2020 thành công tốt đẹp
Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.
 Đại hội các chi bộ đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Với sự đoàn kết nhất trí cao của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, Đại hội Các khối chi bộ Sở Công Thương đã kết thúc và thành công rực rỡ. Các Chi bộ quyết tâm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020 đã đề ra.

Sơn Tùng


  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018