Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

31/08/2016 | 00:00:00

Sáng ngày 31/8, Sở Công Thương phối hợp Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương - Bộ Công Thương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2016 cho cán bộ lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Hội Đồng nhân dân, UBND tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

   Lớp hợp có trên 80 học viên, trong thời gian 1 ngày các học viên được tiếp thu một số chuyên đề: Tổng quan về Hiệp định thương mại TPP, rào cản kỹ thuật; thương mại và lộ trình cắt giảm thuế quan đối với hàng nông sản, thủy sản trong qua trình hội nhập kinh tế quốc tế, giải pháp đấy mạnh xuất khẩu nông sản, thủy sản của Đồng bằng sông Cửu long.

Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động nguồn lực đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi, đề ra các cơ chế chính sách phù hợp nhằm khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập và phát triển.

Sơn Tùng
  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018