Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Kiên Giang

30/08/2016 | 00:00:00

Nhằm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế vào chương trình đào tạo có liên quan đến lĩnh vực hội nhập quốc tế cho cán bộ, giảng viên các trường Đại học, cao đẳng và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong hai ngày 29 và 30-8, Sở Công Thương phối hợp Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2016.

  Có trên 100 học viên là cán bộ, giảng viên các trường: Trường Chính trị, Đại học Kiên Giang, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng nghề và các Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, các học viên được tiếp thu một số chuyên đề: Tổng quan về Hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình kinh tế Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO, những tác động của Hội nhập kinh tế tới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cam kết và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong Hội nhập quốc tế - Vấn đề đặt ra cho công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Kiên Giang

Chương trình tập huấn mang ý nghĩa quan trọng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên các trường, bổ sung thêm vào chương trình giảng dạy nhăm trang bị thêm kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế cho sinh viên, góp phần " chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" là trong những mục tiêu mà Chính phủ đề ra.

SƠN TÙNG
  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018