95 Sản phẩm tham gia bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017

12/09/2017 | 00:00:00

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu diễn ra hai năm một lần, lần thứ nhất là vào năm 2011, đây là lần thứ tư diễn ra cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. So với lần bình chọn thứ nhất (vào năm 2011) có 40 sản phẩm tham dự bình chọn, lần này sản phẩm tham dự nhiều hơn, đa dạng hơn về số lượng và chủng loại. Đến thời điểm hiện nay năm 2017 có tổng số Tổng cộng có 95 sản phẩm của 52 đơn vị tham gia thuộc 10 huyện, thành phố Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 14 sản phẩm, nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 52 sản phẩm, nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 17, nhóm các sản phẩm khác có 12 sản phẩm.

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh kiên Giang năm 2017 thống nhất số lượng và cơ cấu thành viên Ban Giám khảo giúp việc cho Hội đồng gồm các thành viên là lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh (bao gồm: phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Sở Y tế)

Hội đồng cũng thống nhất chọn phương pháp chấm điểm để bình chọn sản phẩm dự thi và xác định cơ cấu giải thưởng cho các sản phẩm đạt giải trên cơ sở đó tuyển chọn các sản phẩm tiêu biểu nhất tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực vào năm 2018 nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình ngày càng rộng hơn trên thị trường.
95 Sản phẩm tham gia bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017

Thông qua việc bình chọn nhằm khuyến khích, đầu tư phát triển các sản phẩm CN-TTCN tiêu biểu có chất lượng giá trị sử dụng cao, có khả năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu. Hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CN-TTCN nông thôn, phục vụ mục tiêu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương; giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn các yêu cầu bảo vệ môi trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018