KẾT LUẬN THANH TRA Về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015

24/11/2015 | 00:00:00

Thực hiện Quyết định số 221/QĐ-SCT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Sở Công thương Kiên Giang về việc thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp năm 2015, từ ngày 24/8/2015 đến 05/10/2015 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 23 doanh nghiệp , cơ sở tham gia hoạt động VLNCN. Xét báo cáo kết quả thanh tra số: 01/BC-ĐTTr ngày 12/10/2015 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở Công Thương kết luận như sau:

I/ Khái quát chung:

        Địa bàn tỉnh Kiên Giang là nơi tập trung nhiều mỏ đá có giá trị kinh tế lớn, phân bố chủ yếu ở khu vực huyện Hòn Đất và Kiên Lương như: mỏ đá vôi Pnumpo, mỏ đá Hòn Sóc, mỏ đá Trà Đuốc, mỏ đá Hang Cây Ớt... đã thu hút được nhiều doanh nghiệp có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tham gia vào hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng, sản xuất xi măng... như nhà máy xi măng Hòn Chông – Cty liên doanh Holcim Việt Nam, nhà máy xi măng Kiên Lương - CN Cty CP xi măng Hà Tiên I, công ty CP sản xuất VLXD Kiên Giang...

II/ Kết quả kiểm tra, xác minh:

Nội dung kiểm tra: Hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận đủ điều kiện Phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của các đơn vị kinh doanh, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN); hợp đồng mua bán, vận chuyển, dịch vụ VLNCN năm 2015; hộ chiếu nổ mìn; Sổ sách theo dõi xuất, nhập VLNCN; Số lượng thuốc nổ đã sử dụng theo giấy phép; Công tác an toàn lao động trong khai thác, bảo quản và sử dụng VLNCN.

        Tổng số đơn vị được thanh tra: 23 đơn vị. Trong đó:

1/ Về việc chấp hành các quy định sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

 Qua thanh tra có 21/23 đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VLNCN, lưu đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ đảm bảo điều kiện được sử dụng VLNCN. Riêng, Công ty TNHH Trung Hiếu có hành vi sử dụng người chưa được huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân Tâm Thanh có hành vi sử dụng người chưa được huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, không đăng ký chấm dứt sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

2/ Việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự:

Kết quả thanh tra cho thấy có 23/23 đơn vị thực hiện tốt việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 02/23 đơn vị có mở sổ theo dõi quản lý VLNCN và thực hiện bảo quản lưu trữ sổ sách hoạt động VLNCN; 07 đơn vị không xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự; 02 đơn vị có xây dựng nhưng chưa đạt yêu cầu, 01 đơn vị đã có phương án nhưng chưa gửi đến cơ quan chức năng phê duyệt; 03 đơn vị không thông báo thời gian nổ mìn bằng văn bản cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

3/ Điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN:

- Qua công tác kiểm tra hồ sơ liên quan đến công tác bổ nhiệm, phân công của 23 đơn vị được thanh tra, cho thấy các đơn vị đều có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định và đều xây dựng được hệ thống tổ chức thực hiện công tác quản lý sử dụng VLNCN đủ thành phần cơ cấu theo quy định như: có văn bản bổ nhiệm lãnh đạo, thành lập đội ngũ công nhân trực tiếp có liên quan đến VLNCN (thợ mìn, thủ kho, bảo vệ, ...), đáp ứng được nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, nội dung này còn có các sai phạm được phát hiện, như sau:

+ Sử dụng người liên quan trực tiếp đến hoạt động VLNCN có trình độ chuyên môn không tương xứng với nhiệm vụ được giao: Có 02 đơn vị.

+ Sử dụng người chưa được huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp: 06 đơn vị.

+ Không tổ chức huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại đối với các đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp: 01 đơn vị.

4/ Việc sử dụng VLNCN:

- Công tác phòng chống thất thoát VLNCN được các doanh nghiệp thực hiện theo quy trình chặt chẽ ở các khâu vận chuyển, xuất, nhập VLNCN tại kho. Hộ chiếu nổ mìn cơ bản đã thể hiện rõ chỉ tiêu, số lượng VLNCN tiêu thụ.
        - Các đơn vị sử dụng VLNCN thực hiện đầy đủ các quy định như: Giấy phép sử dụng VLNCN; Có thiết kế, phương án nồ mìn; Giấy chứng nhận kiểm định máy nổ mìn; Giấy chứng nhận máy đo điện trở kíp...Khi thực hiện nổ mìn có lập hộ chiếu nổ mìn theo quy định; Có báo cáo định kỳ hoạt động vật liệu nổ công nghiệp theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn 01 đơn vị không có phương án nổ mìn và 12 đơn vị có lập phương án nổ mìn nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Qua kiểm tra hộ chiếu nổ mìn: Có 04 đơn vị khi thiết lập hộ chiếu nổ mìn trong đó có một số mục nội dung chưa thể hiện đầy đủ.

5/ Việc bảo quản VLNCN:

        - Về công tác bảo quản vật liệu nổ công nghiệp có 03 đơn vị sử dụng kho chứa VLNCN bao gồm: Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ-MICCO, Kho Vật liệu nổ công nghiệp Kiên Giang thuộc Tổng Cty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng, Kho VLNCN của Công ty TNHH Đức Quân. Tất cả các kho có phân công bảo vệ, lập sổ theo dõi, sổ trực kho đầy đủ; có phương án phòng cháy chữa cháy; Có đo điện trở tiếp đất cột chống sét định kỳ, các giá trị điện trở đo được trong phạm vi cho phép; kho được lập hồ sơ và lưu giữ theo quy định; Có ban hành nội quy ra vào kho; có kế hoạch về việc phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; có cổng, hàng rào bảo vệ; Việc bảo quản vật liệu nổ của các đơn vị này được thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Công tác phòng chống thất thoát VLNCN được các doanh nghiệp thực hiện theo quy trình chặt chẽ ở các khâu vận chuyển, xuất, nhập VLNCN tại kho. Hộ chiếu nổ mìn cơ bản đã thể hiện rõ chỉ tiêu, số lượng VLNCN tiêu thụ.

6/ Lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động:

Có 20/23 đơn vị được thanh tra chưa chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể: Chưa báo cáo tình hình sử dụng lao động với cơ quan lao động tại địa phương, tình hình tai nạn lao động, công tác ATVSLĐ: 8 đơn vị; Chưa xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hằng năm: 09 đơn vị; Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: 06 đơn vị; Chưa thực hiện việc đo môi trường lao động tại nơi làm việc: 07 đơn vị; Chưa trang bị phương tiện, túi thuốc cấp cứu tại nơi làm việc: 03 đơn vị; Chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại: 07 đơn vị; Chưa thực hiện kiểm định đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động: 02 đơn vị; Chưa tổ chức huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định: 09 đơn vị.

III/- Kết Luận

Thống nhất kiến nghị của Đoàn thanh tra, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 đơn vị, cụ thể:

- 02 đơn vị vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, gồm: Công ty TNHH Trung Hiếu có hành vi sử dụng người chưa được huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân Tâm Thanh có hành vi sử dụng người chưa được huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, không đăng ký chấm dứt sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- 06 đơn vị vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh lao động, cụ thể: DNTN Đại Nam có hành vi: Định kỳ không báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước vlao động ở địa phương; Công ty TNHH Quý Hải A.C.M, Công ty CP Thuận Linh Kiên Giang có hành vi: Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM & DV Minh Ngọc, Công ty TNHH Quý Hải A.C.M, Công ty TNHH Thiên Ngọc, Chi nhánh Công ty CP xây dựng & SXVLXD Kiên Giang có hành vi: Không thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

IV/ Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền

Thu hồi 02 giấy phép sử dụng VLNCN số: 19/2014/GP-SCT ngày 06/10/2014 do Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang cấp cho DNTN Tâm Thanh đã hết hạn và giấy phép số: 10/2015/GP-SCT ngày 02/4/2015 do Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang cấp cho Công ty CP Thuận Linh Kiên Giang do đơn vị đã có thông báo về việc ngừng sử dụng VLNCN.

V/ Kiến nghị biện pháp xử lý:

- Thanh tra Sở Công thương xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị: DNTN Tâm Thanh và Công ty TNHH Trung Hiếu đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.

- Thanh tra Sở lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Kiên Giang xem xét, xử phạt các đơn vị có hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động theo thẩm quyền.

- Yêu cầu các đơn vị sai phạm lần đầu, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết luận thanh tra.

 

Trên đây là kết luận thanh tra liên ngành VLNCN năm 2015./.

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018