Kiên Giang: Trên 1,1 tỷ đồng dành cho Khuyến Công

24/05/2016 | 00:00:00

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người địa phương.

  Vừa qua UBND tỉnh đã có quết định phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác Khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2016, với tổng kinh phí thực hiện là  1 tỷ 128 triệu đồng.

          Cụ thể, năm 2016 khuyến công Kiên Giang sẽ tập trung vào thực hiện 4 nhóm đề án: Hỗ trợ một số cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến quá trình sản xuất; tổ chức khóa đào tạo về nâng cao năng lực quản lý, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; tập huấn công tác về Khuyến công và chương trình hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin như: in tờ rơi, in brochure về Khuyến công.

Sơn Tùng
  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018