Được khuyến mại 100% giá trị hàng hóa trong các dịp lễ, tết

04/06/2018 | 00:00:00

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo đó, khi tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ (HHDV) dùng để khuyến mại là 100%.

Tương tự, mức giảm giá tối đa đối với HHDV dùng để khuyến mại trong các chương trình khuyến mại tập trung cũng lên đến 100%.

Chương trình khuyến mại tập trung bao gồm:

- Chương trình do cơ quan cấp TW và cấp tỉnh chủ trì tổ chức trong khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại.

- Khuyến mại vào các dịp lễ, tết:

+ Tết âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch.

+ Các ngày lễ, tết khác: thời hạn khuyến mại không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.
Nghị định 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018