Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018)

30/04/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (30/04)

 

 

 

 

Thứ 3 (01/05)

 

 

 

 

Thứ 4 (02/05)

 

 

 

 

Thứ 5 (03/05)

 

 

 

 

Thứ 6 (04/05)

13:30

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải

 

hội trường A Tỉnh ủy

Thứ 7 (05/05)

 

 

 

 

Chủ nhật (06/05)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (30/04)

 

 

 

 

Thứ 3 (01/05)

 

 

 

 

Thứ 4 (02/05)

08:00

Họp Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Kiên Giang

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 5 (03/05)

13:30

Làm việc tại Tắc cậu, Châu Thành

 

Huyện Châu Thành

Thứ 6 (04/05)

07:30

Tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 7 (05/05)

07:30

Tham dự mit - tinh hưởng ứng Lễ phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động " tỉnh Kiên Giang năm 2018

 

Trung tâm Thương mại Ba Hòn, huyện Kiên Lương

Chủ nhật (06/05)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (30/04)

 

 

 

 

Thứ 3 (01/05)

 

 

 

 

Thứ 4 (02/05)

07:30

Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2018- "Năm dân vận chính quyền"

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 5 (03/05)

 

 

 

 

Thứ 6 (04/05)

 

 

 

 

Thứ 7 (05/05)

 

 

 

 

Chủ nhật (06/05)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018