Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018)

28/05/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (28/05)

07:30

Họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 3 (29/05)

14:00

Họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường B, văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (30/05)

 

 

 

 

Thứ 5 (31/05)

 

 

 

 

Thứ 6 (01/06)

 

 

 

 

Thứ 7 (02/06)

 

 

 

 

Chủ nhật (03/06)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (28/05)

 

 

 

 

Thứ 3 (29/05)

07:30

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (30/05)

07:30

Họp rà soát, thống nhất số liệu kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm 2018

 

Hội trường Cục Thống kê tỉnh

Thứ 5 (31/05)

 

 

 

 

Thứ 6 (01/06)

 

 

 

 

Thứ 7 (02/06)

 

 

 

 

Chủ nhật (03/06)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018