THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

27/11/2017 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (27/11)

07:30

Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

 

Hội trường A, Tỉnh Ủy

Thứ 3 (28/11)

07:30

Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

 

Hội trường A, Tỉnh Ủy

Thứ 4 (29/11)

07:30

HN trực tuyến phổ biến quán triệt NQTW6 khó XII

 

 

Thứ 5 (30/11)

 

HN trực tuyến phổ biến quán triệt NQTW6 khó XII

 

 

Thứ 6 (01/12)

07:30

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10

 

Hội trường Lớn, Tỉnh Ủy

Thứ 7 (02/12)

 

 

 

 

Chủ nhật (03/12)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (27/11)

 

 

 

 

Thứ 3 (28/11)

14:00

Họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2017

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (29/11)

07:30

HN trực tuyến phổ biến quán triệt NQTW6 khó XII

 

 

Thứ 5 (30/11)

 

HN trực tuyến phổ biến quán triệt NQTW6 khó XII

 

 

Thứ 6 (01/12)

07:00

Đi công tác huyện U Minh Thượng

 

huyện U Minh Thượng

Thứ 7 (02/12)

 

 

 

 

Chủ nhật (03/12)

 

 

 

 

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018