Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018)

26/03/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (26/03)

07:30

Họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 3 (27/03)

07:30

Họp Đảng ủy - Giao ban

 

HT lớn

Thứ 4 (28/03)

 

 

 

 

Thứ 5 (29/03)

 

 

 

 

Thứ 6 (30/03)

07:30

Về việc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, chương trình công tác quý II-2018

 

Hội Trường A, Tỉnh ủy

Thứ 7 (31/03)

 

 

 

 

Chủ nhật (01/04)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (26/03)

07:30

Họp tại Tỉnh ủy về ngày 26 tháng 3

 

Tỉnh ủy

Thứ 3 (27/03)

07:30

Họp Đảng ủy - Giao ban

 

HT Lớn.

13:30

Về việc mời họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể để tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018

 

hội trường A trụ sở Tỉnh ủy

Thứ 4 (28/03)

07:30

Họp UBND tỉnh thường kỳ quý I/2018

 

HT C, Văn phòng UBND Tỉnh.

Thứ 5 (29/03)

07:30

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tháng 3-2018, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và chương trình chỉ đạo quý II-2018 (1 ngày)

 

Hội trường A trụ sở Tỉnh ủy.

Thứ 6 (30/03)

 

 

 

 

Thứ 7 (31/03)

 

 

 

 

Chủ nhật (01/04)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (26/03)

08:00

Họp Hội đồng kiến trúc Quy hoạch tỉnh Kiên Giang

 

HT Sở Xây dựng

13:30

họp về việc phát triển và quản lý chợ

 

Trụ sở Hội đồng nhân dân

Thứ 3 (27/03)

07:30

Họp Đảng ủy - Giao ban

 

HT Lớn.

Thứ 4 (28/03)

 

 

 

 

Thứ 5 (29/03)

 

 

 

 

Thứ 6 (30/03)

07:30

Họp HĐKT quy hoạch tỉnh

 

HT Sở xây dựng

Thứ 7 (31/03)

 

 

 

 

Chủ nhật (01/04)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018