Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)

25/12/2017 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (25/12)

 

 

 

 

Thứ 3 (26/12)

 

 

 

 

Thứ 4 (27/12)

07:30

Dự họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 HĐND tỉnh khóa IX

 

Hội trường lớn, Tỉnh Ủy

Thứ 5 (28/12)

07:30

Dự họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 HĐND tỉnh khóa IX

 

Hội trường lớn, Tỉnh Ủy

Thứ 6 (29/12)

07:30

Dự họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 HĐND tỉnh khóa IX

 

Hội trường lớn, Tỉnh Ủy

Thứ 7 (30/12)

 

 

 

 

Chủ nhật (31/12)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (25/12)

 

 

 

 

Thứ 3 (26/12)

 

 

 

 

Thứ 4 (27/12)

 

 

 

 

Thứ 5 (28/12)

07:50

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6 (29/12)

 

 

 

 

Thứ 7 (30/12)

 

 

 

 

Chủ nhật (31/12)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (25/12)

 

 

 

 

Thứ 3 (26/12)

 

 

 

 

Thứ 4 (27/12)

 

 

 

 

Thứ 5 (28/12)

14:00

Họp Tổ thường trực HĐ Kiến trúc quy hoạch tỉnh

 

Hội trường Sở Xây dựng

Thứ 6 (29/12)

08:00

Họp Tổ thường trực HĐ kiến trúc quy hoạch tỉnh

 

Hội trường Sở Xây dựng

Thứ 7 (30/12)

 

 

 

 

Chủ nhật (31/12)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018