THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 24/03/2017 đến ngày 31/03/2017)

16/03/2017 | 00:00:00

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 14 giờ Họp Đinh kỳ Đảng Ủy Sở Sơ Kết Quí I tại Hội trường sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 08 giờ Tiếp Đoàn ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát lĩnh vực thủy sản tại UBND Tỉnh.

Chiều: 14 giờ Họp Đinh kỳ Đảng Ủy Sở Sơ Kết Quí I tại Hội trường sở.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Họp BCĐ tháng hành động về An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Chiều: 14 giờ Họp Đinh kỳ Đảng Ủy Sở Sơ Kết Quí I tại Hội trường sở.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 25, 26 tháng 03: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 27 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 14 giờ Họp UBND Tỉnh về Biên chế công chức.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: 07 giờ 30 Học tập kinh nghiệm mô hình HTX kiểu mới tại An Giang và Cần Thơ.

Thứ Ba, ngày 28 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 07 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Đảng Ủy khối.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 13 giờ Họp với các Sở ngành, địa phương lấy ý kiến về liên kết tiêu thụ lúa gạo tại Sở.

Thứ Tư, ngày 29 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 08 giờ Kế hoạch xuất khẩu 2017 tại Sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 7 giờ 30 Dự Hội nghi XNK tại Sở.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Tham gia đoàn BCĐ Hội thi sáng tạo kỹ thuật làm việc với UBND huyện Giồng Riềng.

Thứ Năm, ngày 30 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 09 giờ Triển khai thi công công trình điền tại UBND huyện Vĩnh Thuận.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng:  08 giờ Công tác huyện An Biên về tiêu thụ lúa.

Chiều: 14 giờ Dự họp triển khai đô thị thông minh TP Rạch Giá tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Họp với các ngành đề xuất chủ trương về việc kéo điện phục vụ sản xuất cho DNTN Thành Kiệt Châu Thành tại Sở.

Chiều: 14 giờ Họp các ngành lấy ý kiến cho Kế Hoạch hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đến 2020 tại Sở.

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 07 giờ 30 Họp UBND Tỉnh về Sơ kết Quí I/2017.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7 giờ 30 HN lấy ý kiến đóng góp dự án Luật đường sắt tại Văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh.

Chiều: 12 giờ Tham gia đoàn BCĐ Hội thi sáng tạo kỹ thuật làm việc với UBND huyện Tân Hiệp.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018