Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

22/01/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (22/01)

 

 

 

 

Thứ 3 (23/01)

08:30

Tiếp đoàn Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền nam (BGĐ, Phòng QLNL, BQLDA, VP tiếp)

 

Phòng họp số 2

Thứ 4 (24/01)

 

 

 

 

Thứ 5 (25/01)

08:00

Họp Giao ban, Đảng ủy.

 

Hội trường Sở

13:00

Công tác tại huyện U Minh Thương

 

huyện U Minh Thương

Thứ 6 (26/01)

13:30

Họp v/v thẩm tra nội dung Tờ trình do Ban KTNS

 

Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 7 (27/01)

 

 

 

 

Chủ nhật (28/01)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (22/01)

 

 

 

 

Thứ 3 (23/01)

08:00

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối 3 năm 2017

 

Phòng họp số 2, Sở Tài Chính.

14:00

Họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (24/01)

 

 

 

 

Thứ 5 (25/01)

 

 

 

 

Thứ 6 (26/01)

07:30

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017

 

Hội trường lớn Văn phòng Tỉnh ủy.

Thứ 7 (27/01)

 

 

 

 

Chủ nhật (28/01)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (22/01)

 

 

 

 

Thứ 3 (23/01)

 

 

 

 

Thứ 4 (24/01)

07:30

Nghe báo cáo phương án quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch phân khu của một số khu chức năng trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 5 (25/01)

07:30

Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy- cứu nạn, cứu hộ và công tác bảo vệ rừng năm 2017

 

Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6 (26/01)

07:30

Dự Hn triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng KG 2018

 

Hội trường Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Thứ 7 (27/01)

 

 

 

 

Chủ nhật (28/01)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018