THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)

20/11/2017 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (20/11)

 

 

 

 

Thứ 3 (21/11)

 

 

 

 

Thứ 4 (22/11)

08:00

họp đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 2017 và nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ 2018

 

Hội trường A, Tỉnh ủy

Thứ 5 (23/11)

 

 

 

 

Thứ 6 (24/11)

 

 

 

 

Thứ 7 (25/11)

 

 

 

 

Chủ nhật (26/11)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (20/11)

 

 

 

 

Thứ 3 (21/11)

 

 

 

 

Thứ 4 (22/11)

14:00

Họp Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Kiên Giang

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 5 (23/11)

13:30

tham gia Hội thảo kết nối và bao tiêu nông sản tại Hội chợ NNQTVN 2017

 

Trung tâm xúc tiến Đầu tư TM và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

Thứ 6 (24/11)

 

 

 

 

Thứ 7 (25/11)

 

 

 

 

Chủ nhật (26/11)

 

 

 

 

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018