Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

15/01/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (15/01)

 

 

 

 

Thứ 3 (16/01)

 

 

 

 

Thứ 4 (17/01)

 

 

 

 

Thứ 5 (18/01)

14:00

Tổng kết hoạt động 2017 và dự kiến Chương trình công tác 2018

 

Văn phòng ĐBQH Tỉnh

Thứ 6 (19/01)

 

 

 

 

Thứ 7 (20/01)

 

 

 

 

Chủ nhật (21/01)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (15/01)

08:00

Tham gia Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2017

 

Sảnh Hoa Đăng, Tòa lầu Nhà hàng Hòa Giang

Thứ 3 (16/01)

07:30

Hội thảo chuyên đề "Định hướng và giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm hải sản khai thác tỉnh Kiên Giang"

 

Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh

14:00

Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTG ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (17/01)

07:30

Tham gia tọa đàm khoa học " Ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo( STI) tại KG"

 

HT Sở Khoa học - Công nghệ

Thứ 5 (18/01)

07:30

Tham dự cuộc họp trực tuyến của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của ngành nông nghiệp

 

Hội trường C- Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6 (19/01)

 

 

 

 

Thứ 7 (20/01)

 

 

 

 

Chủ nhật (21/01)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (15/01)

07:30

Tông kết 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018

 

Trung tâm Hội nghị quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Thứ 3 (16/01)

 

 

 

 

Thứ 4 (17/01)

 

 

 

 

Thứ 5 (18/01)

08:00

Họp nghe báo cáo một số kế hoạch năm 2018 của Sở văn hóa và Thể thao

 

Hội trường B, văn phòng UBND tỉnh

10:00

Họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2018

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6 (19/01)

 

 

 

 

Thứ 7 (20/01)

 

 

 

 

Chủ nhật (21/01)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018