Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018)

14/05/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (14/05)

 

 

 

 

Thứ 3 (15/05)

13:30

Thơ mời họp thông qua kết quả giám sát

 

Văn phòng ĐBQH tỉnh

14:00

Mời dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

 

Hội trường lớn Tỉnh ủy

Thứ 4 (16/05)

08:00

Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII

 

Hội trường lớn Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ 5 (17/05)

 

 

 

 

Thứ 6 (18/05)

15:30

Mời họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đột xuất), để bàn về một số vấn đề thuộc thẩm quyền về công tác cán bộ

 

Hội trường A trụ sở Tỉnh ủy

Thứ 7 (19/05)

 

 

 

 

Chủ nhật (20/05)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (14/05)

 

 

 

 

Thứ 3 (15/05)

14:00

Mời dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

 

Hội trường lớn Tỉnh ủy

Thứ 4 (16/05)

09:30

Dự buổi làm việc chuẩn bị nội dung tuyên truyền thực hiện chuyên đề "Kiên Giang : Kiên s tạo và phục vụ doanh nghiệp từ PCI"

 

Trung cấp xúc tiến Đầu tư TMDL

Thứ 5 (17/05)

 

 

 

 

Thứ 6 (18/05)

08:00

HN báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2018

 

Hội trường Viễn thông Kiên Giang

Thứ 7 (19/05)

 

 

 

 

Chủ nhật (20/05)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (14/05)

08:30

HN phổ biến pháp luật tại TPHCM

 

Tầng 13, Tòa nhà Bộ Công Thương

Thứ 3 (15/05)

14:00

Mời dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

 

Hội trường lớn Tỉnh ủy

Thứ 4 (16/05)

14:30

làm việc đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 09/9/2016 của Tỉnh ủy Kiên Giang và Kế hoạch số 13/KH-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 29/01/2016

 

HT, Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang.

Thứ 5 (17/05)

 

 

 

 

Thứ 6 (18/05)

 

 

 

 

Thứ 7 (19/05)

 

 

 

 

Chủ nhật (20/05)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018