THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 9/11/2017)

13/11/2017 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (13/11)

08:00

Đoàn công tác phòng Thương mại tỉnh Kampot, Kep, Tà Keo thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang

 

Hội trường Sở Công Thương

Thứ 3 (14/11)

 

 

 

 

Thứ 4 (15/11)

 

 

 

 

Thứ 5 (16/11)

 

 

 

 

Thứ 6 (17/11)

 

 

 

 

Thứ 7 (18/11)

 

 

 

 

Chủ nhật (19/11)

 

 

 

 

Lâm Thanh Hùng
Phó giám đốc

Thứ 2 (13/11)

13:00

Đi công tác huyện Tân Hiệp

 

Huyện Tân Hiệp

Thứ 3 (14/11)

 

 

 

 

Thứ 4 (15/11)

07:30

Đi công tác Hà Tiên

 

TX. Hà Tiên

Thứ 5 (16/11)

07:30

Họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh Kỳ họp cuối năm 2017

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6 (17/11)

 

 

 

 

Thứ 7 (18/11)

 

 

 

 

Chủ nhật (19/11)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (13/11)

08:00

Đoàn công tác phòng Thương mại tỉnh Kampot, Kep, Tà Keo thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang

 

Hội trường Sở.

14:00

Tiếp Đoàn công tác Sở Công Thương Đồng Tháp

 

Hội trường Sở.

Thứ 3 (14/11)

 

 

 

 

Thứ 4 (15/11)

08:30

tham dự khóa bồi dưỡng "cập nhật kiến thức và kỹ năng phục vụ Hội nhập quốc tế (15/11-17/11/2017)

 

TP. Hồ Chí Minh

Thứ 5 (16/11)

 

 

 

 

Thứ 6 (17/11)

 

 

 

 

Thứ 7 (18/11)

 

 

 

 

Chủ nhật (19/11)

 

 

 

 

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018