THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

11/09/2017 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (11/09)

 

 

 

 

Thứ 3 (12/09)

 

 

 

 

Thứ 4 (13/09)

 

 

 

 

Thứ 5 (14/09)

15:30

Họp về các hoạt động tại lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá năm 2017

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6 (15/09)

 

 

 

 

Thứ 7 (16/09)

 

 

 

 

Chủ nhật (17/09)

 

 

 

 

Lâm Thanh Hùng
Phó giám đốc

Thứ 2 (11/09)

 

 

 

 

Thứ 3 (12/09)

 

 

 

 

Thứ 4 (13/09)

 

 

 

 

Thứ 5 (14/09)

 

 

 

 

Thứ 6 (15/09)

 

 

 

 

Thứ 7 (16/09)

 

 

 

 

Chủ nhật (17/09)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (11/09)

 

 

 

 

Thứ 3 (12/09)

 

 

 

 

Thứ 4 (13/09)

 

 

 

 

Thứ 5 (14/09)

08:00

HT, tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định XH

 

Khách sạn Sea Light

14:00

làm việc với Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6 (15/09)

 

 

 

 

Thứ 7 (16/09)

 

 

 

 

Chủ nhật (17/09)

 

 

 

 

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018