Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)

11/06/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (11/06)

07:30

Họp góp ý dự thảo sơ kết các chuyên đề

 

HT C, Văn phòng UBND tỉnh.

Thứ 3 (12/06)

15:00

Làm việc với Cục Điện lực - và năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (13/06)

 

 

 

 

Thứ 5 (14/06)

07:30

Họp thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2018

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tinh

Thứ 6 (15/06)

 

 

 

 

Thứ 7 (16/06)

 

 

 

 

Chủ nhật (17/06)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (11/06)

13:30

V/v họp thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết chuyên đề Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 3 (12/06)

 

 

 

 

Thứ 4 (13/06)

 

 

 

 

Thứ 5 (14/06)

 

 

 

 

Thứ 6 (15/06)

 

 

 

 

Thứ 7 (16/06)

 

 

 

 

Chủ nhật (17/06)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (11/06)

08:00

Giấy mời Họp Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thông qua phương án quy hoạch Khu đô thị Phú Quý - Dự án lấn biển Tây nam Rạch Sỏi.

 

Hội trường Sở Xây Dựng

14:00

Giấy mời Họp hội đồng Kiến Trúc - Quy hoạch tỉnh Kiên Giang: 1. Đồ án QH Xây dựng Khu du lịch dịch vụ cảng Bãi Vòng tại xã Hàm Ninh. 2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu phức hợp Bãi Trường.

 

Hội trường Sở XD.

Thứ 3 (12/06)

07:30

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (13/06)

 

 

 

 

Thứ 5 (14/06)

13:45

Họp chi bộ qlct, ttkc cùng đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng chống LP của tỉnh ủy

Chi bộ qlct và chi bộ trung tâm khuyến công

Sở công thương

Thứ 6 (15/06)

 

 

 

 

Thứ 7 (16/06)

 

 

 

 

Chủ nhật (17/06)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018