Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018)

09/04/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (09/04)

13:30

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luât đơn vị HCKT đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc

 

VP Đoàn ĐBQH Tỉnh

Thứ 3 (10/04)

 

 

 

 

Thứ 4 (11/04)

 

 

 

 

Thứ 5 (12/04)

 

 

 

 

Thứ 6 (13/04)

 

 

 

 

Thứ 7 (14/04)

 

 

 

 

Chủ nhật (15/04)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (09/04)

08:00

Họp Hội đồng thẩm định và công nhận 06 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang năm 2018

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 3 (10/04)

07:30

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật cạnh tranh

 

Văn phòng Đoàn ĐBQH Tỉnh.

14:00

Về việc đoàn công tác của cHủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng làm việc với UBND huyện An Biên và UBND huyện An Minh

 

Tại huyện An Biên

Thứ 4 (11/04)

14:00

Tham dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thứ 5 (12/04)

08:00

Họp nghe báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 

Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 6 (13/04)

 

 

 

 

Thứ 7 (14/04)

 

 

 

 

Chủ nhật (15/04)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018