THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 08/03/2017 đến ngày 15/03/2017)

01/03/2017 | 00:00:00

Thứ Tư, ngày 08 tháng 03:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 08 giờ Hội thảo "thực thi trách nhiệm của DN đối với người tiêu dùng- Thực trạng và giải pháp" tại tỉnh Tiền giang.

- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi công tác đến ngày 10/3/2017.

Thứ Năm, ngày 09 tháng 03:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Tham dự HN báo cáo viên trực tuyến tháng 03-2017 tại Viễn thông KG.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 11, 12 tháng 03: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 13 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Chiều: 13 giờ 30 Họp Điều chỉnh QH cục bộ phát triển chợ (TP RG va Châu Thành) tại Sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 13 giờ 30 Dự họp Hội đồng khoa học tỉnh tại Sở Khoa học Công nghệ.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 14 giờ Họp Hội đồng thẩm định và công nhận 08 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang năm 2016 tại UBND Tỉnh.

Thứ Ba, ngày 14 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 08 giờ Dự họp việc với Công ty liên doanh Việt nhật tại Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 8 giờ 30 Họp trực tuyến triển khai đo lường, xác định mức độ hài lòng của người dân tại UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Họp thành viên tham gia BCĐ Đầ án " thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới..." tại LMHTX Tỉnh.

Chiều: 13 giờ 30 Dự hội nghị trực tuyến sơ kết về thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ tại UBND tỉnh.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 08 giờ Thông qua dự thảo các văn bản triển khai nghị quyết TW 4 ( khóa XII) tại Sở.

Chiều: 14 giờ Họp với Báo Công Thương tại Sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: 07 giờ Tham dự Đoàn UBND tỉnh dự họp với TTg ở AN Giang về giải phấp tiêu thụ lúa gạo.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08 giờ Họp BTV Đảng bộ Sở Công thương.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018