Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

08/01/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (08/01)

 

 

 

 

Thứ 3 (09/01)

 

 

 

 

Thứ 4 (10/01)

07:30

họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017 trước tập thể Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Hội trường B Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 5 (11/01)

 

 

 

 

Thứ 6 (12/01)

07:30

HN trực tuyến triển khai chuyên đề 2018 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM

 

Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ 7 (13/01)

07:30

Hội nghị trực tuyến kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Chủ nhật (14/01)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (08/01)

07:30

Hội nghị tổng kết công tác dân vận 2017

 

HT lớn Tỉnh ủy

Thứ 3 (09/01)

 

 

 

 

Thứ 4 (10/01)

08:00

HN toàn quốc( trực tuyến) tổng kết công tác dân vận 2017

 

HT C, VP UBND tỉnh

Thứ 5 (11/01)

 

 

 

 

Thứ 6 (12/01)

07:30

HN trực tuyến triển khai chuyên đề 2018 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM

 

Văn phòng Tỉnh ủy

15:00

Về việc làm việc với Tập đoàn Minh Phú về sản xuất, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở huyện Kiên Lương và đầu tư khu công nghiệp Thuận Yên, thị xã Hà Tiên

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 7 (13/01)

 

 

 

 

Chủ nhật (14/01)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (08/01)

 

 

 

 

Thứ 3 (09/01)

14:00

Họp Hội đồng thẩm định và công nhận 04 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang năm 2017

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (10/01)

 

 

 

 

Thứ 5 (11/01)

07:30

HN tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 2017

 

HT lớn Tỉnh ủy

Thứ 6 (12/01)

07:30

HN trực tuyến triển khai chuyên đề 2018 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM

 

Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ 7 (13/01)

 

 

 

 

Chủ nhật (14/01)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018