Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018)

05/03/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (05/03)

 

 

 

 

Thứ 3 (06/03)

 

 

 

 

Thứ 4 (07/03)

 

 

 

 

Thứ 5 (08/03)

 

 

 

 

Thứ 6 (09/03)

08:00

Về việc đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng làm việc với UBND huyện Vĩnh Thuận và UBND huyện U Minh Thượng

 

UBND huyện Vĩnh Thuận và UBND huyện U Minh Thượng

Thứ 7 (10/03)

 

 

 

 

Chủ nhật (11/03)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (05/03)

 

 

 

 

Thứ 3 (06/03)

 

 

 

 

Thứ 4 (07/03)

08:00

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16-11-2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định hướng đến năm 2030

 

Hội trường C - Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Thứ 5 (08/03)

 

 

 

 

Thứ 6 (09/03)

 

 

 

 

Thứ 7 (10/03)

 

 

 

 

Chủ nhật (11/03)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018