Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)

04/06/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (04/06)

08:00

Họp Tại huyện Tân Hiệp

 

huyện Tân Hiệp

Thứ 3 (05/06)

08:00

Họp tại huyện Tân Hiệp

 

huyện Tân Hiệp

Thứ 4 (06/06)

13:30

Rà soát tiến độ thực hiện cổ phần hóa của Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang

 

HT B, Sở Kế hoạch - Đầu tư

Thứ 5 (07/06)

07:30

Hội nghị công bố Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

13:00

làm việc với chủ tịch UBND Tỉnh

 

Hội trường Sở

Thứ 6 (08/06)

 

 

 

 

Thứ 7 (09/06)

 

 

 

 

Chủ nhật (10/06)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (04/06)

 

 

 

 

Thứ 3 (05/06)

08:00

Lễ Xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2019

 

Xã Đông Thạnh, An Minh

14:00

v/v góp ý dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quy chế hỗ trợ chương trình xúc tiến

 

Văn phòng trung tâm

Thứ 4 (06/06)

 

 

 

 

Thứ 5 (07/06)

 

 

 

 

Thứ 6 (08/06)

 

 

 

 

Thứ 7 (09/06)

 

 

 

 

Chủ nhật (10/06)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (04/06)

 

 

 

 

Thứ 3 (05/06)

 

 

 

 

Thứ 4 (06/06)

 

 

 

 

Thứ 5 (07/06)

 

 

 

 

Thứ 6 (08/06)

08:00

Tham dự Hội thảo VBS 2018

 

Hà Nội Tower

Thứ 7 (09/06)

 

 

 

 

Chủ nhật (10/06)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018