THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

04/12/2017 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (04/12)

 

 

 

 

Thứ 3 (05/12)

13:30

họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 4 (06/12)

 

 

 

 

Thứ 5 (07/12)

13:30

họp HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết

 

Hội trường B, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ 6 (08/12)

 

 

 

 

Thứ 7 (09/12)

 

 

 

 

Chủ nhật (10/12)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (04/12)

07:30

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2017

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 3 (05/12)

 

 

 

 

Thứ 4 (06/12)

07:30

Làm việc đoàn công tác khảo sát triển khai đề tài nghiên cứu tại địa phương

 

HT A, Tỉnh Ủy

Thứ 5 (07/12)

 

tham gia hội nghị cung cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

 

TP. Hồ Chí Minh

Thứ 6 (08/12)

 

tham gia hội nghị cung cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

 

TP. Hồ Chí Minh

Thứ 7 (09/12)

15:00

tham gia hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2017

 

TP. Hồ Chí Minh

Chủ nhật (10/12)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (04/12)

 

 

 

 

Thứ 3 (05/12)

 

 

 

 

Thứ 4 (06/12)

 

 

 

 

Thứ 5 (07/12)

 

 

 

 

Thứ 6 (08/12)

07:30

họp HĐND tỉnh thông qua báo cáo UB tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH 2017

 

Hội trường C, VP UBND Tỉnh.

Thứ 7 (09/12)

08:30

Họp Đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học

 

Trụ sở Bộ Công Thương. TP. Hồ Chí Minh

Chủ nhật (10/12)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018