Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018)

02/07/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (02/07)

08:00

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 6 năm 2018

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

14:00

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 6 năm 2018

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 3 (03/07)

08:00

Họp chi bộ

Đảng viên chi bộ VP-TT

Phòng họp số 2

Thứ 4 (04/07)

07:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền

 

Hội trường lớn trụ sở Tỉnh ủy.

Thứ 5 (05/07)

 

 

 

 

Thứ 6 (06/07)

07:30

Sơ kết 6 tháng đầu năm, gắn với sở kết 2 năm rưởi thực hiện Nghị quyết Đại hội Dảng bộ,

Toàn thể Đảng viện, găn hội nghi Công chức ^ tháng Đầu năm

VP Sở

Thứ 7 (07/07)

 

 

 

 

Chủ nhật (08/07)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (02/07)

13:30

Hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020

 

Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 3 (03/07)

 

 

 

 

Thứ 4 (04/07)

 

 

 

 

Thứ 5 (05/07)

 

 

 

 

Thứ 6 (06/07)

 

 

 

 

Thứ 7 (07/07)

 

 

 

 

Chủ nhật (08/07)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (02/07)

14:00

HN giao bạn BCHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 6 tháng

 

Hội trường Bộ chỉ huy

Thứ 3 (03/07)

08:00

Dự họp chi bộ cùng Trung tâm Khuyến công

 

Hội trường Sở

13:30

Hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh

 

Hội trường C UBND tỉnh

Thứ 4 (04/07)

08:00

Họp Chi bộ quản lý công thương

chi bộ quản lý công thương

Hội trường sở

14:00

Họp trực tuyến xử lý các vướng mắc về thực hiện Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ 5 (05/07)

09:00

Họp công bố kết quả đấu thầu hội chợ khuyến công

Trung tâm khuyến công

Hội trường sở

Thứ 6 (06/07)

 

 

 

 

Thứ 7 (07/07)

 

 

 

 

Chủ nhật (08/07)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?




Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018