Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018)

02/04/2018 | 00:00:00

Họ tên

Thứ

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ngô Công Tước
Giám đốc

Thứ 2 (02/04)

07:30

Về việc mời dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, chương trình chỉ đạo quý II-2018; cho ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền

 

Hội trường lớn Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ 3 (03/04)

08:00

hội nghị trực tuyến giới thiệu chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chính phủ điện tử

 

Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ 4 (04/04)

08:00

Hội thảo tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động tỉnh Kiên Giang thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

 

Hội trường Khách sạn Hòa Bình - thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Thứ 5 (05/04)

 

 

 

 

Thứ 6 (06/04)

13:30

Làm việc của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

 

Hội trường Sở.

Thứ 7 (07/04)

 

 

 

 

Chủ nhật (08/04)

 

 

 

 

Lê Thị Nhứt
Phó giám đốc

Thứ 2 (02/04)

 

 

 

 

Thứ 3 (03/04)

08:00

hội nghị trực tuyến giới thiệu chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chính phủ điện tử

 

Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ 4 (04/04)

 

 

 

 

Thứ 5 (05/04)

07:30

Họp thông qua kịch bản tăng trưởng

 

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Thứ 6 (06/04)

 

 

 

 

Thứ 7 (07/04)

 

 

 

 

Chủ nhật (08/04)

 

 

 

 

Lâm Huỳnh Nhân
Phó giám đốc

Thứ 2 (02/04)

 

 

 

 

Thứ 3 (03/04)

08:00

hội nghị trực tuyến giới thiệu chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chính phủ điện tử

 

Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ 4 (04/04)

 

 

 

 

Thứ 5 (05/04)

 

 

 

 

Thứ 6 (06/04)

 

 

 

 

Thứ 7 (07/04)

 

 

 

 

Chủ nhật (08/04)

 

 

 

 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018