THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/03/2017 đến ngày 07/03/2017)

01/03/2017 | 00:00:00

Thứ Tư, ngày 01 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Sáng: 07 giờ 30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2017.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: 13 giờ Đi công tác huyện Gò Quao.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 07 giờ 30 Dự họp thương kỳ của UBND tỉnh.

Chiều: 13 giờ 30 Dự hội thảo về tiềm lực KHCN tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Thứ Năm, ngày 02 tháng 03:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi Công tác huyện Giồng Riềng.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 13 giờ 30 Họp thẩm định Dự án đầu tư trang thiết bị chữa cháy thuộc Công an tỉnh KG tại Sở KHĐT.

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 03:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: 14 giờ Tham vấn kế hoạch học tập trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Chi bộ.

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 04, 05 tháng 03: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 06 tháng 03:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 07 giờ Công tác tại huyện Tân Hiệp.

Thứ Ba, ngày 07 tháng 03:

  - GĐ Ngô Công Tước: Đi công tác nước ngoài đến ngày 09/3/2017.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đối thoại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu lúa gạo tại Hội trường Ban chỉ đạo tây nam bộ, Cần Thơ.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.                   
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018