Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế Văn phòng, Thanh tra và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

26/08/2016 | 00:00:00

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018