Trung Tâm Khuyến Công tổ chức lớp tập huấn

20/09/2016 | 00:00:00

Sáng ngày 13/9, tại Hội trường huyện Phú Quốc, Trung tâm Khuyến Công tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Khuyến Công năm 2016 cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phụ trách về Khuyến công phòng Công thương, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đang hoạt động sản xuất kinh doanh của huyện Phú Quốc.

Lớp tập huấn có trên 30 học viên tham dự, qua 1 ngày tập huấn các học viên được tiếp thu các nội dung: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 về Khuyến công, Thông tư 46/2012 hướng dẫn Nghị định 45 về Khuyến công về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động Khuyến công thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tài chính và Bộ Công Thương, thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí Khuyến công quốc gia và kinh phí Khuyến công địa phương, Thông tư 26/2014/TT-BTC quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Thông tư số 36/2013/TT/BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia và một số phụ lục, biểu mẫu Thông tư 36/2013/TT-BCT, Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy chế quản lý kinh phí Khuyến Công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trung Tâm Khuyến Công tổ chức lớp tập huấn

Đây là lớp tập huấn Khuyến công đầu tiên mà Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với các huyện Phú Quốc trên địa bàn tỉnh tổ chức khai giảng. Qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên của các huyện tham gia tập huấn nắm hiểu hơn chính sách Khuyến công địa phương triển khai đẩy mạnh công tác khuyến công, thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sơn Tùng

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018