Đề án Khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ trên 1 tỷ đồng

06/12/2017 | 00:00:00

Việc ứng dụng vào công nghệ mới, sử dụng các thiết bị tiên tiến hiện đại, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạn chế ô nhiễm môi trường được các cơ sở công nghiệp nông thôn quan tâm thực hiện.

Ngày 03 tháng 07 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra Quyết định số 1402/QĐ-UBND về Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất bún sạch cho Hộ kinh doanh Ngọc Đào, tại huyện Phú Quốc; Với kinh phí hỗ trợ là 208.500.000 đồng;

Ngày 03 tháng 07 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra Quyết định số 1403/QĐ-UBND về Hỗ trợ ứng dụng hệ thống cân, đóng gói điện tử trong sản xuất các sản phẩm từ hạt tiêu cho Hộ kinh doanh Sáng Lợi, tại huyện Phú Quốc; Với kinh phí hỗ trợ là 208.500.000 đồng;

Ngày 16 tháng 08 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra Quyết định số 1715/QĐ-UBND  về Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền Chiết rót, ép dán màng ly tự động vào sản xuất kem và sũa chua tại huyện Tân Hiệp cho cơ sở sản xuất Kem và Sữa chua Tin Tin; Với kinh phí hỗ trợ là 204.000.000 đồng;

Ngày 16 tháng 08 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra Quyết định số 1716/QĐ-UBND  về Hỗ trợ ứng dụng máy đục CNC 4D để sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ tại thị xã Hà Tiên cho hộ kinh doanh Tiến Vinh; Với kinh phí hỗ trợ là 204.500.000 đồng;

Ngày 16 tháng 08 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra Quyết định số 1717/QĐ-UBND về đầu tư máy tiện đa năng vào sản xuất máy kéo lúa tại huyện Tân Hiệp cho Hộ kinh doanh Đạt Đước Ngơn; Với kinh phí hỗ trợ là 203.000.000 đồng

Qua đó, đã góp phần phát triển ngành công nghiệp – TTCN, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018