THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 25/6/2016 đến ngày 30/6/2016)

21/06/2016 | 00:00:00

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 25, 26 tháng 6: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 27 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp Giao ban.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp Giao ban.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp Giao ban.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp Giao ban.

Thứ Ba, ngày 28 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Chi bộ Văn phòng - Thanh tra.

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp sơ kết chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2016 của UBND Tỉnh.

Thứ Năm, ngày 30 tháng 6:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở Tỉnh ủy.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018