THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 24/9/2016 đến ngày 30/9/2016)

20/09/2016 | 00:00:00

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 24, 25 tháng 9: Nghỉ

Thứ Ba, ngày 27 tháng 9:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Chiều: Công tác huyện Châu Thành.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp các ngành xác định vị trí ranh giới Trung tâm điện lực Kiên Giang tại Sở Công Thương.

Thứ Tư, ngày 28 tháng 9:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở Tỉnh ủy.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Đi công tác huyện Hòn Đất về khảo sát tình hình thực hiện nông dân thi đua sản xuất giỏi.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 9:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp giao ban Sở.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp giao ban Sở.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Chiều: Họp Đảng ủy - Họp giao ban Sở.

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Chi bộ.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Đi công tác Phú Quốc.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Chi bộ và Giao ban Trung tâm khuyến công.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018